Jurist i Stockholm

Välkommen till juriststockholm.nu – sajten som informerar dig om jurister i Stockholm.

Det finns många tillfällen i livet då det kan vara lämpligt att anlita en jurist. I Stockholm finns det många olika sorters jurister och advokater som kan hjälpa dig när det behövs.

Vad är en jurist?

En jurist är en person som är utbildad inom juridik och har oftast en juristexamen. Juridik är läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. En jurist är således en expert på juridiska problem och vet hur man ska tolka olika lagar och avtal.

Vad är en advokat?

Det är vanligast att privatpersoner och företag behöver hjälp av en advokat. En advokat har alltid en juristexamen som tidigare kallades jur. kandidatexamen. Dessutom måste juristen också vara medlem i Sveriges advokatsamfund för att få kalla sig advokat.

En advokat kan hjälpa en privatperson eller ett företag med rådgivning eller biträda en klient i en tvist.

Det finns även affärsjurister, som oftast också är advokater, som biträder företag och andra juridiska personer. Många gånger kan det vara lämpligt att företaget rådfrågar en affärsjurist innan det genomför vissa affärstransaktioner eller skriver ett kontrakt.

Jurister och advokater i Stockholm och vad de kan hjälpa till med.

I Stockholm finns det en uppsjö med jurister och advokater som är specialiserade inom vissa områden. En advokat i Stockholm kan till exempel hjälpa dig med:

 • – Bodelning i samband med skilsmässa eller samboförhållande
 • – Vårdnadstvister
 • – Äktenskapsförord
 • – Upprättande av testamente
 • – Arvsrätt
 • – Adoption
 • – Skadeståndstvist
 • – Affärstvist
 • – Kontraktsskrivning vid fastighetsköp
 • – Avtalstvister och granskning av avtal, till exempel hyresavtal.
 • – Rättshjälp vid stämning.

På juriststockholm.nu kan du läsa om jurister för företag.

Andra sajter inom yrkeslivet: